Pravni info

Puni naziv tvrtke
Moare d.o.o. za grafičke usluge i trgovinu

Skraćeni naziv tvrtke
Moare d.o.o.

Sjedište
Belišće, Vijenac S. H. Gutmanna 14e

Trgovački sud
Trgovački sud u Osijeku, upisano 20. veljače 1996., pod brojem Tt-95/1461-2, MBS 030014692

Poslovni račun
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR83 2340 0091 1001 0464 1

Matični broj
0462608

OIB
42757195399

Temeljni kapital
20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti

Članovi uprave
Vlado Vidaković, direktor

Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak 7:30 do 15:30